Viktigt för mig, viktigt för världen

Viktigt för mig, viktigt för världen

En filosofisk undersökning av viktighet och hur detta begrepp förhåller sig till moralen och till det goda livet. För att förstå vad som är viktigt kan det vara nyttigt att skilja på olika sorters viktighet. Somligt är viktigt för mig, i mitt liv. Annat är viktigt för världen i stort. De två sorternas viktighet hänger ihop. För de flesta av oss är det viktigt att på något sätt bidra till något som är viktigt för världen.

Kalle Grill är docent i filosofi och universitetslektor vid Umeå Universitet. Hans forskning handlar om frihet, folkhälsopolitik, personliga relationer och hur vi ska värdera framtida liv. Han undervisar inom moralfilosofi och politisk filosofi och är är verksam som filosofisk praktiker.

Tisdag 25 september kl 18.00
ABF Örebro, Fredsgatan 18

Fri entré! Varmt välkomna!

Affisch för utskrift: KalleGrill