Vad är välmående?

Vad är välmående?

Vad är egentligen välmående? Vad får oss att må bra? Vad finns det för forskning kring välmående?

Mikael Glännström ger en kort introduktion i ämnet och presenterar sin egen teori, välmåendehexagonen, som förklarar välmående ur sex olika perspektiv (subjektivt, emotionellt, existentiellt, socialt, vardagligt, sysselsättning).  Mikael har en fil. kand. och masterstudier i psykologi, men också egen erfarenhet av ångestproblematik och behandling. 

Föreläsningen inleds med en kort presentation om Mikael och hur han blev intresserad av välmåendeforskning. Därefter följer en introduktion av subjektivt välmående som vetenskap, hur man definierar välmående och mäter välmående. Vi dyker sedan in i den spännande forskningen om vad som får oss att må bra. Hur mycket spelar tex pengar, jobb, personlighet, relationer, ålder och kultur in på välmåendet?

Slutligen presenteras välmåendehexagonen samt hur man kan främja välmående och förebygga ångest. Nuläge och framtida utmaningar för samhälle och forskning gällande välmående diskuteras. Mikaels ambition är att alla ska ha kunskap och möjlighet att må bra!

Torsdag 21 februari kl. 18.00, ABF, Drottninggatan 38, Örebro

Fri entré – Varmt välkommen!

Sprid gärna: Affisch Mikael Glännström