Tema: Extremism

Tema: Extremism

Agneta Blom, huvudsekreterare i utredningen om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, berättar om vad extremism är, om dess historia i Sverige och om hur våldsbejakande extremism kan förebyggas.

Vad finns det för likheter och skillnader mellan höger-, vänster-, djurrätts- och religiös extremism?

Välkommen till en högintressant föreläsning!

Onsdag 8 maj kl. 18.30, IUC, Storgatan 24, Örebro

I samarbete med Humanisterna Örebro

 Fri entré – Varmt välkomna!

Sprid gärna:  Affisch Agneta Blom