Stoppa barnfattigdomen!

Stoppa barnfattigdomen!

I Örebro vet vi att barnfattigdom i allra högsta grad existerar. Barn som växer upp under ekonomiskt utsatta förhållanden blir i högre utsträckning sjuka, får sämre betyg, löper större risk att bli arbetslösa och har en kortare livslängd. Vi bjuder nu in till ett seminarium där vi diskuterar barnfattigdomen och dess konsekvenser men framförallt dess lösningar!  För Socialdemokraterna är den främsta lösningen att skapa fler jobb.

Medverkar gör kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S),

representanter från Rädda Barnen samt Anders Trumberg, fil. dr

i kulturgeografi och ansvarig för Örebro kommuns arbete med att ta fram

en handlingsplan för att halvera barnfattigdomen i Örebro till år 2020.

Vi bjuder på fika

Måndag 25 februari kl. 18.00

ABF, Drottninggatan 38, Örebro

Fri entré – Varmt välkommen!

Sprid gärna: Affisch Stoppa barnfattigdomen