Socialdemokratins framtid – En föreläsning med Ulf Bjereld

Socialdemokratins framtid – En föreläsning med Ulf Bjereld

Ulf Bjereld är en välrenommerad forskare och ledamot i förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet.  Nu kommer han till Laxå för att diskutera bl.a. dessa frågor:

Håller den politiska kartan i Sverige på att ritas om?

Uppstår det en sådan trängsel i mittfåran att de ideologiska skillnaderna försvinner?

Hur mycket styrs de politiska utspelen av önskan om kortsiktiga opinionsvinster?

Kommer vänsterpartiet att överta de socialdemokratiska väljare som står till vänster.

Finns det ett politiskt utrymme för de ideologiska frågorna om jämlikhet, rättvisa och solidaritet i en ekonomi som strävar efter att hålla konsumtionen på en så hög nivå som möjligt?

Efterföljande frågestund och diskussion!

Tillställningen är offentlig och alla är välkomna – Fri entré! 

Söndag 23 februari kl. 11.00, Kunskapens hus, Laxå

Tankarnas Trädgård i samarbete med Socialdemokraterna i Laxå

Sprid gärna: Affisch Ulf Bjereld