Regionförbundets fredagsakademi! Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning.

Regionförbundets fredagsakademi! Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning.

Arbetsmarknaden i Örebro län står inför stora strukturomvandlingar när de kommande pensionsavgångarna är större än antalet nya personer som träder in. Arbetslivets tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning och en nyckelfaktor för regionens tillväxt och konkurrenskraft. Vad har vår region för behov i framtiden? Vilka utmaningar står vi inför? Varför ser det ut som det gör i vår region?

Föreläsning! Utmaningar och möjligheter för framtidens kompetensförsörjning ur ett regionalt perspektiv. Max Jakobsson, Fil.dr. kulturgeografi, Mälardalens högskola.

Datum och tid: 25 maj 2012 kl. 14-16

Plats: Regionförbundet Örebro, Forskarv. 1, Örebro

Anmälan senast: 21 maj

Anmälan: http://roadress.redpill.se/courseregistration.php?course_id=4e9675cb-d42a-b542-d543-4f9641dcdbc4