Psykisk ohälsa – möt (H)järnkolls attitydambassadörer!

Psykisk ohälsa – möt (H)järnkolls attitydambassadörer!

(H)järnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i kampanjen är över 300 personer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Välkommen på föreläsning med Kerstin Fjärrfors, attitydambassadör från (H)järnkoll. Kerstin föreläser om bipolär sjukdom, utmattningssyndrom och om att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa.

Kerstins egna ord;

”Som mamma har jag stått maktlös många gånger inför händelser jag inte kunnat förstå. Jag har trots allt insett att livet går vidare. I dag har jag fått perspektiv på mycket av det som hänt. Kanske du har upplevt liknande maktlöshet i din situation? Jag berättar om mina erfarenheter och du kan, under och efter frukt pausen, ställa frågor till mig om det du undrar över!”
Onsdagen den 2 oktober, kl. 18.00 – 20.00 (inkl. paus) 

Anhörigcentrum, Tulegatan 8. (I Brolyckans matsal, granne med Anhörigcentrum)

Föreläsningen är gratis och sker i samverkan mellan Anhörigcentrum i Örebro kommun, ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) och (H)järnkoll.

Under kvällen bjuder vi på vatten och frukt.

Anmäl dig till Anhörigcentrum senast den 1 oktober via tel. 21 32 30 eller e-post; anhorigcentrum@orebro.se

Sprid gärna Affischen!