Om islamsk feminism

Om islamsk feminism

Den 24 oktober uppmärksammar vi FN-dagen med att bjuda in Mohammad Fazlhashemi,  professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, för att föreläsa om islamsk feminism!

Vad innebär muslimsk feminism? Går det att förena feminismens idétraditioner med islam?

Allt sedan slutet av 1890-talets slut har det förts debatter bland muslimska tänkare om möjligheterna att skapa en harmoni mellan en nytolkning av islams urkunder och feministiska föreställningar. De har mött starkt motstånd från konservativa och traditionalistiska grupper, men de har också fått starkt stöd av en rad namnkunniga muslimska tänkare. Föreläsningen ger en bakgrund till dessa diskussioner samt en inblick i vilka strategier muslimska tänkare, som utgår från en harmonisering mellan islam och feminism, väljer i sina tolkningar av islams urkunder.

 Fredag 24 oktober kl. 13.00-15.00, Örebro länsmuseum

Fri entré – Varmt välkommen!

 

Föreläsningen är ett samarbete mellan ABF Örebro län, Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro & Örebro Länsmuseum som går under namnet ”Mänskliga rättigheter @ÖLM”.

Håll utkik efter fler spännande programpunkter under hösten!