Obamas nya chans och utmaning – reportage från ojämlikhetens land

Obamas nya chans och utmaning – reportage från ojämlikhetens land

För fyra år sedan vann Barack Obama presidentvalet i USA med ett löfte om förändring. Sedan dess har landet fastnat i en djup ekonomisk kris med ihållande arbetslöshet, ökad fattigdom och växande klyftor. Nu har Obama fått en ny chans. Hur kommer han att klara utmaningen? Kan krisen hävas, den politiska låsningen brytas och nedgången för USA vändas?

Hör Kent Werne, författare till boken Amerikansk höst – reportage från ojämlikhetens land!

KENT WERNE är frilansjournalist med en rad reportage och avslöjande artiklar bakom sig. Han föddes 1978 i Sundsvall och bor nu i Stockholm. Kent Werne är en erfaren och uppskattad föreläsare och har tidigare även arbetat med folkbildning inom ABF. I juli 2010 utkom hans bok Du sköna nya hem – om utförsäljningen av allmännyttan.

Om boken Amerikansk höst – reportage från ojämlikhetens land!:

Det som en gång sågs som hoppets och det ständiga framstegets land har förvandlats till en krishärd med stagnerande ekonomi, växande klyftor och politisk förlamning. Sedan Lehmankraschen 2008 har miljoner amerikaner förlorat jobbet, vräkts från sina hem och kastats ut i ett limbo av otrygghet. De redan fattiga har blivit fattigare, samtidigt som en fallucka har öppnats för stora delar av medelklassen.

Frågetecknen hopar sig: Vad är det som gått snett? Vems är felet? Och i jakten på svar är landet mer splittrat än på länge. Medan Teapartyrörelsen riktat sin vrede mot Barack Obama har Occupyrörelsen vänt strålkastarljuset mot den rikaste procenten, mot den ekonomiska eliten. Och någonstans däremellan står en befolkning som börjat tappa tron på den amerikanska drömmen – själva det kitt som håller ihop nationen.

I sex täta reportage, från Texas och Florida i söder till Ohio och New York i norr, rapporterar Kent Werne från krisens och de växande klyftornas USA.

Onsdag 13 februari kl. 18.30, ABF, Drottninggatan 38, Örebro

Fri entré – Varmt välkommen!

Sprid gärna: Affisch Kent Werne