Oäktingen som blev satt på idiotanstalt

Oäktingen som blev satt på idiotanstalt

En föreläsning av ett vanvårdat barnhemsbarn – Ulf Westerblad

Mellan åren 1930 – 1970-talet så tvångsplacerades över 250 000 barn i Sverige på olika institutioner och fosterhem. Många var normalbegåvade men blev kvar på de så kallade idiot- och uppfostringsanstalterna. Ulf Westerblad vill med sina böcker uppmärksamma och belysa de gömda och glömda barnen, en av vår tids största tragedier.

Författarens egna ord:

Jag föddes som ”oäkting” och lämnades in på ett barnhem i Karlskoga bara någon dag gammal. Under mina två första levnadsår så förflyttades jag inte mindre än sex gånger mellan olika barnhem för att slutligen placeras på en idiotanstalt i Dalarna, en anstalt för obildbara. Där var jag inlåst i sju år, sju år är en hel barndom. Mitt liv ”utraderades” med ett läkarintyg där det stod att läsa: – Otvivelaktigt efterbliven, med svåra organiska järnskador. Denna diagnos fick jag sex  månader gammal.

Det var inte så noga med oss ”oäktingar” eller horungar som vi också kallades. ”Oäktingar” var ett juridiskt begrepp, vi stod utanför lagen och levde i ett ingenmansland ända fram till 1950 då den nya föräldrabalken trädde i kraft och gav oss samma rättigheter som andra barn. Vi vet idag att c:a 250000 barn tvångsplacerades på olika institutioner och fosterhem mellan åren 1930-1970-talet. Jag var bara ett av alla de gömda och glömda barnen. Många av oss barn var normalbegåvade och gick ett ovisst öde tillmötes. De flesta blev kvar på de olika institutionerna såsom idiotanstalter och uppfostringsanstalter, de blev tysta vittnen till en tragedi som få människor idag känner till.

Syftet med mina böcker är att synliggöra och dokumentera denna mörka del av vår moderna historia, att belysa sanningar som har förtigits och gömts undan. En av vår tids största tragedier, den moderna historiens största skamfläck.

Väl mött, Hälsningar författaren.

Onsdag 1 februari kl. 19.00

Örebro Länsmuseum

TT-affischmall – Ulf Westerblad