Nedsatt hörsel och hälsa – hur ser sambandet ut?

Nedsatt hörsel och hälsa – hur ser sambandet ut?

En föreläsning av och med professor Berth Danermark, Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro Universitet, samt ansvarig för forskarutbildning i handikappvetenskap. Berth forskar i frågor som relaterar till arbetslivet och inkludering i samhället för funktionsnedsatta. Det handlar om att minska hinder och att riva barriärer, och att personer med funktionsnedsättning ska leva under samma villkor som andra medborgare.

Måndag 23 mars kl 18.00-19.30
B-huset USÖ, Bohmansonsalen

Fri entré: Varmt välkommen!
Hörselslinga och skrivtolkar finns på plats.