Nationell konferens om extremism i Sverige

Stora hotellet i Örebro 15-16 april 2015

Vi vänder oss till politiker och myndighetspersoner, personal inom kriminalvården, socialtjänsten, migrationsverket, arbetsförmedlingen, försäkringskassan. skolor och fritidsgårdar, länsstyrelsen, universitet och studieförbund m fl. Syftet med konferensen är att få upp frågan på dagordningen, ge en överblick av problematiken och via en utbildningsdag ge en chans till fördjupning i den egna verksamheten.

Vi hoppas att konferensen ska vara ett startskott för att få igång ett brett värdegrundsarbete för att arbeta vidare i sin profession och i det civila samhället.

Ladda ner informationsblad – Klicka här!

Dag 1 – Konferens kl 9.30-15.30,
Kostnad 700 kr
9.00-9.30 Registrering och kaffe/te och macka

Medverkande:mona
Mohammed Fazlhashemi, professor i idéhistoria, islamisk teologi och filosofi. Tidigare Uppsala Universitet. Mohammad har skrivit ett antal böcker i ämnet, mest känd är Vems islam, och Arabisk vår.
Linus Gustafsson, verksam vid Försvarshögskolan. Linus arbetar vid The Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL) som karaktäriseras av en akademisk miljö med unik kompetens.
Mona Sahlin, nationell samordnare mot den våldsbejakande extremismen. Med fokus på att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer för att värna demokratin, öka kunskapen och främja utvecklingen av förebyggande metoder.
Under dagen medverkar dessutom lokala företrädare.

Dag 2 – Utbildningsdag med Martha Hannus, som presenterar ett framtaget utbildningsmaterial.
Kl 08.30-12.00 för pedagoger, fritidspedagoger och boendepersonal
Kl 13.00-16.30 för myndighetspersonal Kostnad 200 kr
Anmälan bör ske snarast då det är begränsat antal platser, men senast 7 april via e-post till: marie.rockstrom@folkuniversitetet.se
Uppge önskade datum och antal platser, ev önskan om specialkost samt fakturaadress