Möt Lars Engqvist!

Möt Lars Engqvist!

Hur ser socialdemokratins framtid ut?

Lars Engqvist, huvudsekreterare i socialdemokraternas programkommission, berättar om arbetet med partiprogramsrevisionen!

OM LARS ENGQVIST

Efter genomförd journalistutbildning blev Engqvist 1966–1970 redaktör för Tidningen Frihet, som är SSU:s medlemstidning. 1972–1978 var Engqvist förbundsordförande för SSU. Engqvists tidningsbana fortsatte 1978, när han tillträdde som chefredaktör för Östra Småland. Två år senare, 1980, blev han chefredaktör för Arbetet. Genom Arbetet fick Engqvist en politisk bas i Malmö och han avgick från tidningen för att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Malmö 1990–1992.

Engqvist återvände en kort tid till tidningen Arbetet, där han 1992–1994 var vice vd. Därefter blev han vd för Svenska Filminstitutet 1994–1998. Parallellt med sin yrkesverksamhet uppehöll Engqvist en rad förtroendeuppdrag, främst som ordförande för Statens kulturråd 1983–1993, ordförande för Folkbildningsrådet 1994–1997 och ordförande i styrelsen för Svenska institutet 1996–1998.

I mars 1998 utsågs Engqvist till statsråd i inrikesdepartementet, med ansvar för idrotts-, ungdoms-, konsument- och integrationsfrågor. Efter riksdagsvalet 1998 blev han statsråd i finansdepartementet med titeln biträdande finansminister. I slutet av året utsågs han dock till departementschef och statsråd i socialdepartementet. Posten som socialminister innehade han till 1 oktober 2004. Under perioden 1 juni – 1 oktober 2004 var han även vice statsminister, vilket innebar att han var vikarierande statsminister under Göran Perssons konvalescens i samband med en höftledsoperation 3 juni – 1 augusti 2004. Under sin statsrådstid var han även tillförordnad inrikesminister 1998.

Måndag 19 november kl. 18.30, Hjalmar bergmansalen, Örebro stadsbibliotek

Fri entré – Varmt välkommen!

Föreläsningen är ett samarbete med socialdemokraterna i Örebro län

Sprid gärna: Affisch Lars Engqvist