Mein kampf, nazismen och vår tid

Mein kampf, nazismen och vår tid

För ett år sedan 2016 släpptes upphovsrätten till Hitlers ”Mein Kampf ” och då uppstod också en moralisk diskussion om hur man skulle hantera boken. Det finn därför anledning att studera och diskutera bokens innehåll i sin helhet för att belysa nazismens grundläggande tankegods.

Idéhistorikern Stefan S Widqvist föreläser om Mein Kampf”s idéinnehåll och vad det kan betyda i vår tid.

Tisdag 14 november, 18.30
ABF, Fredsgatan 18, Örebro

Fri entré – Varmt välkommen!