Maja Hagerman – Det rena landet

Maja Hagerman – Det rena landet

Varför blev just Sverige en spetsnation inom rasforskningen i början av 1900-talet?

I en bred skildring som sträcker sig från romarriket under århundradena efter Kristi födelse till Sverige i skuggan av andra världskriget söker Maja Hagerman svaret på frågan. Fängslande, skrämmande – men också med inlevelse och humor – berättar hon om hur det gick till när svenska vetenskapsmän, konstnärer och författare skapade bilden av svenskarna som ett folk med unik härkomst.

Boken ”Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina förfäder” handlar om föreställningar om det förflutna, och inte minst om de egendomliga rasläror som finns i gamla historiebäcker. Den har hyllats av recensenterna och kallats för en mäktig uppgörelse med den svenska historietraditionen.

”Den gamla berättelsen om svenskarnas härkomst omges numera av en märklig glömska, och jag kan inte bli fri från tanken att rasidéerna kanske i någon mån också kan leva vidare just i skydd av glömskan. /—/ Det är i alla fall min tro att det gamla arvet lever kvar så länge man inte gör upp med det. Jag tror nämligen inte att det går att göra sig fri från barlasten från det förflutna förrän man blir medveten om att den finns där, och kan ta upp den till närmare granskning.” Maja Hagerman

I augusti 2004 fick Maja Hagerman ta emot det största historiepriset i Sverige, Hertig Karls pris på 50 000 kr, som delades ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun vid Hertig Karls marknad:
”Maja Hagerman har på ett ovanligt skickligt sätt förenat bred beläsenhet med förmågan att på ett klart och lättillgängligt sätt tolka och gestalta ett komplicerat historiskt skeende”, lyder en del av juryns motivering.

www.majahagerman.se

Lördag 3 mars kl. 14.00 Örebro Länsmuseum

TT-Affisch Maja Hagerman Sprid gärna! 🙂