Lunchföreläsning: Fransktalande grupper i Norden

Lunchföreläsning: Fransktalande grupper i Norden

Vilka grupper talar vi om? Var lever och finns dessa grupper

 och varför har de hamnat här?

Franska språket täcker en kulturell mångfald, och syftet med föreläsningen är att analysera denna mångfald i Norden. Idag finns det 220 miljoner fransktalande personer i världen, och dessa beräknas år 2050 öka till 500 miljoner varav de flesta kommer att befinns sig i Afrika. Christophe Premat är språkattaché vid Franska ambassaden och Franska Institutet i Sverige. Christophe kommer att presentera den fransktalande befolkningen i Norden och förklara hur den växer fram.

Välkommen till en lunchföreläsning på 18 minuter blankt!

Vegetarisk sopplunch från Miljövårdscentrum 40:- 

Onsdag 24 april kl. 12.00, IUC, Storgatan 24, Örebro

Medarrangörer: Föreningen Abrahams tält & IUC – Ideellt utvecklingscentrum