Vem har rätt till afrikas resurser?

Vem har rätt till afrikas resurser?

Agostinho Bento är policyadvisor i landsbygdsfrågor på bondeorganisationen UNAC i Moçambique. UNAC organiserar drygt 86 000 småbönder i Moçambique. De ger bland annat ut en informationsbulletin, har ett agroforestryprojekt och arbetar med lobby och informationsarbete.

Agostinho kommer att prata om stora investeringar i jordbruks- och gruvsektorn, som har lett till landgrabbing. Landgrabbing innebär att stater eller privata investerare i den rikare delen av världen tar över stora områden av odlingsbar mark i fattigare länder. Ursprungsfolk är sårbara för landgrabbing eftersom deras tillgång till mark många gånger redan är osäker. Utöver att landgrabbing hotar och påverkar människors försörjningsmöjligheter kan också den verksamhet som etableras i området leda till ökade föroreningar, brist på vatten, förlorad tillgång till betesmarker och utarmade jordar. Agostinho kommer att berätta om vad UNAC gör för att motverka detta, och även ge en övergripande bild av situationen kring landfrågor i Moçambique.

Onsdag 9 oktober kl. 18.00

Ideellt Utvecklingscentrum, Storgatan 24, Örebro

Fri entré – varmt välkommen!

Arrangörer: Örebro Afrikagrupp och ABF/Tankarnas trädgård

Obs! Föredraget är på engelska!