Kultur, religion och barns rättigheter i Örebro kommuns skolor

Kultur, religion och barns rättigheter i Örebro kommuns skolor

Alla barn har rätt till en utbildning som främjar ett öppet och kritiskt tänkande och en allsidig undervisning på samma villkor. Detta kan komma i konflikt med barnens eller föräldrarnas kulturella och religiösa regler. Detta kan t.ex. leda till att barn inte vill eller får delta på sexual- eller simundervisning. Är det vanligt? Vilka konflikter är vanligast och vilka konflikter är svårast att hantera för skolan? Vilka riktlinjer har staten och Örebro kommun som stöd när den här typen av konflikter uppstår?

Lyssna på och diskutera med Sture Barkin, rektor på Gumeliusskolan och Thomas Esbjörnsson (S),kommunalråd med ansvar för skolfrågor i Örebro kommun!

Tisdag 4 december kl. 18.30, ABF, Drottninggatan 38, Örebro

Fri entré – Varmt välkommen!

Medarrangörer: Humanisterna Örebro

Sprid gärna: Affisch – Kultur, religion och barns rättigheter i Örebro kommun