Jorden vi äter

Jorden vi äter

Hur hänger ditt kylskåp ihop med börsen i Chicago? Och klarar vi av att mätta alla på jorden med ekologiskt jordbruk? Det är två av många frågor som  Ann-Helen Meyer von Bremen, författare till boken Jorden vi äter försöker svara på.

Vi blir allt fler människor på planeten. Många hungrar och andra är överviktiga. Jordar utarmas och eroderar. Det är brist på vatten. Haven är övergödda och utfiskade. Arter försvinner och ekosystemtjänster raseras. Allt detta är bilder vi matas med och som speglar hur illa det står till med vårt klot. I det läget är det lätt att ge upp. Och tänka att den enda utvägen är att köra på i de gamla, vanliga hjulspåren som faktiskt gett skördeökningar och lyckats försörja fler under de senaste 50 åren. Lite miljöförstöring får man väl tåla för att få mat på bordet. Eller? Nej, knappast! Ekosystemen sätter ramarna för hur det nya jordbruket måste utvecklas. Därför lät Naturskyddsföreningen två jordbruksexperter och tillika författare åka på en resa runt i världen för att leta efter det uthålliga lantbruket och nu är resan avslutad.

Ann-Helen har under 25 års tid arbetat som journalist med inriktning på lantbruk, livsmedel och mat, ofta med koppling till miljöfrågor. Länken mellan gården och tallriken är det som intresserar henne mest. Hon fick Änglamarkspriset 2006 för bästa miljöjournalistik och M. Sandahl Foundations stipendium för gastronomisk ekologi 2008.

Ann-Helens blogg: www.hungryandangry.se

Onsdag 2 oktober kl. 17.30 – 20.30

Plats: Hörsal L3, Långhuset, Örebro universitet

(Föreläsning kl 17.30-18.30, Samtal kl 19.00-20.30)

Obligatorisk anmälan, senast 30/9, till kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Paus med fika till självkostnadspris beställes vid anmälan.

Ett samarrangemang mellan: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, ABF och Örebro universitet