Jorden till våra barnbarn?

Jorden till våra barnbarn?

Vi människor skulle kunna satsa på att leva inom planetens gränser, på social rättvisa och på att använda jordens resurser för att underlätta välmående för alla människor. Vi skulle kunna överlämna en jord som vi har förvaltat väl till kommande generationer. Är det inte det majoriteten av oss vill?

Hur kommer det sig att utvecklingen inte går åt det hållet? Varför ökar utsläppen av växthusgaser? Trots att 82 % av svenskarna anser att klimatförändringen är ett allvarligt hot mot mänskligheten och sju högstadiebarn av tio oroar sig för den? Nu behövs att vi alla aktivt använder våra kunskaper, erfarenheter och vårt engagemang för att förbättra levnadsvillkoren för kommande generationer!

Elisabet Strand från föreningen Klimataktion ger er en uppdatering om klimatfrågan och en orientering i en del av det som händer under ytan i Sverige och världen, och som skulle kunna ändra riktning på utvecklingen så att jorden kan bli en plats för barnbarnen att utvecklas och må gott.

Klimataktion är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, öppen för alla som ställer sig bakom föreningens plattform. Föreningen bildades i maj 2008 och har som övergripande syfte att arbeta för att klimatpolitiken ska gå hand i hand med klimatvetenskapen.

Måndag 28 oktober kl. 14.00-16.00

Hjalmar Bergmansalen, Örebro stadsbibliotek

Fri entré – Varmt välkommen!

I samarbete med PRO

Stort tack för att du hjälper oss sprida Affischen!