Identitet, Sexualitet, HBTQ, Suicid prevention och Aktivism

Identitet, Sexualitet, HBTQ, Suicid prevention och Aktivism

Vad innebär det att vara transperson? Vilka normer, strukturer och fördomar möter transpersoner i dagens samhälle? Vad innebär könsidentitet?

Saga Becker kommer att berätta sin historia. Om att känna sig annorlunda, utanför och fel. Hon berättar om att växa upp i en småstad och hur svårt det är att förklara vem man är och hur man känner på insidan när det varken finns ord eller begrepp som förklarar det. Det är en berättelse om styrkan i att komma ut och att till sist kunna vara sann mot sig själv och sin omgivning.

Torsdag 7 februari kl 18.30
ABF Örebro, Fredsgatan 18

Fri entré! Varmt välkomna!

Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Mänskliga Rättigheter @ ABF som arrangeras av Örebro Rättighetscenter tillsammans med ABF Örebro Län och RFSL Örebro.