Ideella organisationer i kommersiella kläder?

Ideella organisationer i kommersiella kläder?

Ideella organisationer i kommersiella kläder? Styrning och mätning av ideell verksamhet

Hur fungerar och utvecklas den ideella sektorn arbetsmarknadsmässigt?

På Örebro universitet finns Sveriges första högskoleutbildning för ledarskap inom ideella organisationer! Kursen behandlar de ideella organisationernas särdrag i förhållande till offentlig sektor och näringsliv, och syftet med kursen är att studenten ska få kompetens i att styra, redovisa, organisera och utvärdera ideell verksamhet.

Välkommen till ett frukostseminarie med Agneta Gustafson och Peter Langlott från Handelshögskolan vid Örebro universitet!

Vi bjuder på frukost från 7.30 – Föreläsning kl. 8.00–08.45

Fredag 2 november kl. 08.00, ABF, Drottninggatan 38, Örebro

Fri entré – Varmt välkomna!

Sprid gärna: Affisch Frukostseminarie ORU