I skuggan av det svenska folkhemmet

I skuggan av det svenska folkhemmet

Mellan åren 1930 – 1970-talet så tvångsplacerades över 250 000 barn i Sverige på olika institutioner och fosterhem. Många var normalbegåvade men blev kvar på de så kallade idiot- och uppfostringsanstalterna. Ulf Westerblad vill med sina böcker uppmärksamma och belysa de gömda och glömda barnen, en av vår tids största tragedier. 

Ulfs egen berättelse:

Jag föddes som ”oäkting” och lämnades in på ett barnhem i Karlskoga bara någon dag gammal. Under mina två första levnadsår så förflyttades jag inte mindre än sex gånger mellan olika barnhem för att slutligen placeras på en idiotanstalt i Dalarna. Där var jag inlåst i sju år. Mitt liv ”utraderades” med ett läkarintyg där det stod att läsa: – Otvivelaktigt efterbliven, med svåra organiska hjärnskador. Denna diagnos fick jag sex månader gammal.

Onsdag 20 november kl. 18.30 Örebro läns museum 

Fri entré – Varmt välkommen!

I samarbete med Örebro läns museum

Stort tack för att du hjälper oss sprida Affischen!