Hur kan vårdens kommersialisering brytas? Hör professor Göran Dahlgren!

Hur kan vårdens kommersialisering brytas? Hör professor Göran Dahlgren!

De kommersiella vårdföretagens vinstintressen styr i allt högre grad den offentligt finansierade vårdens omfattning, inriktning och fördelning.  Lönsamhetskriterier överordnas vårt behov av vård. De sociala skillnaderna ökar.  Samtidigt minskar redan knappa vårdresurser genom höga vinstuttag och skatteflykt. Krav på vinst kan också hota vårdens kvalitet. Denna kommersialisering av den offentligt finansierade vården måste – och kan – brytas samtidigt som den icke vinstdrivna vården i offentlig och ideell regi kraftigt förstärks och  vidareutvecklas. 

Behovet och möjligheterna att utveckla denna alternativa vårdpolitik  står i fokus när Göran Dahlgren kommer till Tankarnas trädgård. Utifrån en kortfattad analys av nuläget  kommer han att “plantera” tio konkreta förslag på hur man  – om den politiska viljan finns – utifrån dagens verklighet successivt kan utveckla en bättre och jämlikare hälso-och sjukvård.”

Göran Dahlgren är för närvarande gästprofessor vid University of Liverpool. Han har tidigare varit chef för sjukvårdsavdelningen inom Socialdepartementet, Folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet samt arbetat internationellt för  WHO och som policyrådgivare vid Hälsoministeriet i Vietnam.

Onsdag 27 Februari kl. 18.30, Hjalmar Bergmansalen, Örebro stadsbibliotek

Fri entré – Varmt välkommen!

Sprid gärna affischen: Göran Dahlgren 27 feb