Hur gör man för att rädda ett folk?

Hur gör man för att rädda ett folk?

Visning av dokumentärfilmen om rasbiologen Herman Lundborg, därefter samtal mellan filmens skapare Maja Hagerman och Claes Gabrielson, Mikael Eivergård, Örebro läns museum och Thord Strömberg, Örebro Universitet.

Läkaren och professorn Herman Lundborg var ledare för världens första statliga rasbiologiska institut. I brett upplagda rasundersökningar skulle han ta reda på var i landet det svenska folket rasmässigt var som renast, och i vilka trakterb befolkningen var uppblandad med andra som enligt rasläran var främlingar. Man skulle kunna säga att han var besatt av rasblandning och av sitt stora vetenskapliga projekt i Lappmarken – att kartlägga samernas undergång.

I filmen medverkar flera personer som idag söker efter den svenska rasbiologins historia – och några som själva minns. Vi möter exempelvis konstnärinnan Katarina Pirak Sikku i Jokkmokk och Anna Sunna som tillsammans med sin faster Edit söker efter spår.

Lördag 22 nov kl 16.00-18.00
Bio Roxy, Olaigatan 19, Örebro
Fri entré – Varmt välkommen!
Ett samarrangemang mellan ABF i Örebro län, Örebro kommun, Bio Roxy och Örebro läns museum.