Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva

Hur ska landsbygd och stad sida vid sida samverka för att hela Sverige ska leva och vad krävs av våra politiker för att möjliggöra detta? Kom och var med i diskussionen om hur din hembygd kan utvecklas!

Medverkande:

Matilda Ernkrans (S), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Irén Lejegren (S), regionråd samt ordförande för nämnden för regional tillväxt
Åse Classon, ordförande för organisationen Hela Sverige ska leva

Måndag 15 januari kl 18.00
Fiskingegården, Fiskinge

Fri entré! Varmt välkomna!

Affisch för utskrift: HelaSverigeSkaLeva