Härskartekniker och motstrategier – peppa dig själv och andra!

Härskartekniker och motstrategier – peppa dig själv och andra!

Härskartekniker är ett sätt att hävda sig själv, att behålla och skaffa sig makt genom att trycka ner andra människor. Därför är härskartekniker även ett sätt att upprätthålla och återskapa ojämställdhet.

Vilka härskartekniker är vanliga? Men framförallt, hur kan vi agera i stunden då någon kränker eller går över din gräns? På denna workshop får du lära dig enkla och användbara motstrategier. Du får även lära dig bekräftartekniker som är ett sätt att förebygga och motverka att härskartekniker används, och ett utmärkt sätt att arbete med jämställdhet på. Workshoppen hålls av dramapedagogerna Hanna och Anny Södrin från Jämställt utbildning.

Lördag 9 mars kl. 11.00-13.00
Thorssonrummet, Kulturhuset, Järnvägsgatan 8, Örebro
Fri entré – Varmt välkommen!
Sprid gärna: Affisch Härskartekniker