Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården?

Välkommen på ett informationsmöte om Patientnämnden!

 Det övergripande syftet med Patientnämndens arbete är att stärka patientens ställning i vården. Handläggare Åsa Martinsson och Elisabeth Berglund informerar om Patientnämndens uppdrag och om deras arbete med synpunkter som rör vården.

 

Onsdag 5 mars kl. 14.00

Kunskapens hus, Skolgatan 7, Laxå

Fri entré – Varmt välkommen!

I samarbete med PRO

Stort tack för att du hjälper oss sprida Affischen!