Frukostföreläsning! Hälsobro – Mer än ett gym

Frukostföreläsning! Hälsobro – Mer än ett gym

Välkomna till höstens första frukostföreläsning!

Hör Ragna Stolt och Ingela Welin, verksamhetsansvariga och projektledare för Hälsobro – Mer än ett gym, berätta om sin inspirerande verksamhet!

Hälsobro erbjuder träning, samvaro och inspiration till dig som vill träna i en lugnare miljö. Hälsobro är en mötesplats för egenträning, gruppverksamhet, föreläsningar och seminarier som ger näring för kropp och själ. Här ges möjlighet till fysisk aktivitet anpassad för individen, oavsett fysisk förmåga och tidigare träningserfarenhet. På Hälsobro finns en träningslokal där utrustningen är vald med omsorg och anpassad för att underlätta egenträning för alla – även om man har nedsatt förmåga av något slag.

Lite historik:

 Idén att starta ett gym växte fram efter att Reumatikerföreningen sammanställt svaren från en enkät som medlemmar besvarat. Det var tydligt att många vill kunna träna på egna villkor på tider man själv väljer.
En ideell förening, Hälsobro, bildades av Reumatikerföreningen samt lokalavdelningarna för Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och Psoriasisförbundet (PSO) tillsammans med Kommunal Örebro län. Tillsammans skrev de fyra organisationerna en projektbeskrivning och sökte pengar från Allmänna Arvsfonden – nu Arvsfonden.
Ägarorganisationernas medlemmar är en utsatt grupp i samhället där möjligheten till rehabilitering har minskat med åren. Samtidigt vet vi numera att träning och rörelse är viktigt för alla, även om man har ett funktionshinder eller av andra skäl inte mår så bra.
Hälsobro slog upp portarna den 3 april 2009, på Manillagatan centralt i Örebro.
Ägarorganisationernas medlemmar är en utsatt grupp i samhället där möjligheten till rehabilitering har minskat med åren. Samtidigt vet vi numera att träning och rörelse är viktigt för alla, även om man har ett funktionshinder.
Idag driver Föreningen Hälsobro – Hälsobro Mer än ett GYM – beläget på Manillagatan 10 i Örebro. Här hittar du bland annat gymmet som är kärnan i verksamheten men också temadagar, föreläsningar och ibland fika med
tema, t.ex. Afternoon Tea eller Fettisdagsfika.
I vår organisation vill vi utveckla verksamheten efter våra medlemmars behov. Vi vill också nå nya grupper, de som av olika anledningar inte trivs på traditionella gym. Människor i olika åldrar, olika nationaliteter och med olika förutsättningar, alla är lika välkomna.

Hälsobro är ett helt vanligt – men ändå ovanligt – gym, där alla är välkomna.

Vi bjuder på frukost från kl. 07.30 – Föreläsning/samtal kl. 08.00-08.45

På ABF, Drottninggatan 38, Örebro

Sprid gärna: Affisch frukostföreläsning Hälsobro