Från Tattare till Travelers – Bo Hazell

Från Tattare till Travelers – Bo Hazell

 

 Författaren och journalisten Bo Hazell föreläser om sin bok:

Resandefolket – från tattare till traveller.

Deras kultur är stark. Trots 500 år av förföljelser har resandefolket – eller »tattarna« som de kallades förr – överlevt.

Omkring 25 000 svenskar har resandepåbrå, men deras kultur är okänd för de flesta. På grund av tvångssteriliseringar, rasregistreringar och etniska rensningar har de hållit sig undan offentligheten alltsedan 1950-talet. I flera decennier har föräldrar av omsorg om barnen undvikit att berätta för dem om deras ursprung. Många har därför tappat sitt modersmål – resanderomani. Men i slutet av 1990-talet kom vändningen. Då påbörjades något av en revival, främst bland unga, att våga träda fram och känna stolthet för sina rötter.

Resandefolket finns mitt i bland oss, på våra arbetsplatser, i våra bostadsområden och ute i samhällslivet. Efter erkännandet som nationell minoritet inom den romska gruppen engagerar sig många resande för att rädda språket och att dokumentera gamla romanisånger. De arbetar aktivt inom politiken för att få upp resandefolkets frågor på agendan.

Motivering för utmärkelsen till ÅRETS FOLKBILDARE 2002:

”För att han likt en klassisk folkbildare också är en stor folkupplysare, en person som bildar sin omgivning och som angriper folks fördomar och förutfattade meningar. När det gäller att tvätta bort fördomar och även att stärka en svensk folkgrupps tro på sig själva gör han ett viktigt pionjärarbete för resandefolket.”

ÖREBRO LÄNSMUSEUM, Onsdag 7 mars kl. 19.00

Fri entré – Varmt välkommen!

TT-Affischmall Bo Hazell