Förvanskaren Paulus och kristendomens uppkomst

Förvanskaren Paulus och kristendomens uppkomst

Aposteln Paulus anses ofta som skaparen av kristendomen, trots att han troligen aldrig träffade Jesus. Men vem var han egentligen, och vad var det som drev honom att med sådan energi och ihärdighet predika sitt budskap runt om i Romarriket? Mycket talar för att han inte var den ganska fattiga man av folket som bibeln framställer honom som utan att han tillhörde en mycket betydelsefull släkt och hade mäktiga förbindelser. Och det budskap han spred var nog långtifrån detsamma som det Jesus en gång predikade utan kan ha haft andra syften.

Mats G. Larsson är docent i arkeologi och har arbetat med såväl arkeologiska som historiska källor sedan han forskade för sin avhandling ”Runstenar och utlandsfärder” på 1980-talet. Hans böcker (ett tiotal) har huvudsakligen handlat om tidig nordisk historia, men de händelser som behandlats har ofta utspelat sig i andra länder såsom Bysans, Ryssland, England, Island och Nordamerika.

Onsdag 6 december kl 18.30
ABF Örebro, Fredsgatan 18

Fri entré! Varmt välkomna!

Affisch för utskrift: HumanisternaMatsGLarsson