FN:s internationell dag för avskaffandet av våld mot kvinnor!

UN Women Örebro och ABF Örebro uppmärksammar FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor!

HUR?

– Hur ser våld mot flickor och kvinnor ut?

– Hur ser hedersrelaterat våld och förtryck ut?

 – Hur kan vi arbeta för att våldet ska upphöra?

Lördag 25 november bjuder UN Women Örebro i samverkan med ABF in till en öppen föreläsning om ”Mäns våld mot kvinnor”.

Maria Hagberg, Kvinnofrid samordnare på Länsstyrelsen i Örebro län med erfarenheter av arbete med kvinnofrids frågor i Irak, föreläser. Dessutom belyser Behroz Kurdahmadi och Peter Strand frågan om hedersrelaterat våld och förtryck.

Program

13:00

Introduktion

Ingrid Pincus, Ordförande UN Women Örebro

13:15

Våld mot kvinnor ska avskaffas – Hur gör vi?

Maria Hagberg, Utvecklingsledare i Kvinnofrid, Länsstyrelsen i Örebro län 14:15 Paus med förfriskningar

14:30

”Vårt uppdrag- att förebygga och upplysa om hot och våld”.

Behroz Kurdahmadi, lärare Virginska skolan i Örebro

Peter Strand, kurator Virginska skolan i Örebro

15:30

Utdelning av pengarna från Vita Bandet kampanjen

Utdelning av pengarna som UN Women Örebro i samarbete med Nerikes Allehanda samlade in under Vita Bandet kampanjen 2010 till 2011. Pengarna kommer att gå till arbetet för kvinnors rättigheter samt till åtgärder att avskaffa våld och förtryck av flickor och kvinnor.

Datum och tid: Söndag den 25 november, 13.00 – 16.00

Plats: Kulturhuset i Örebro, Thorssonrummet, Järnvägsgatan 8, Örebro.

Arrangörer: ABF, Un Women, Länsstyrelsen Örebro län.