Flickan som jagades av elden

Flickan som jagades av elden

Samtida svensk fascistisk skönlitteratur och radikalnationalismens affektiva dimensioner.

Fascism saluförs inte enbart med hänvisning till sakligt underbyggda rationella argument. Det finns en påtagligt affektiv dimension i det fascistiska och vidare radikalnationalistiska projektet. Det sägs ofta att den radikalnationalistiska miljön befolkas av arga vita män som hatar. Aktivister själva menar att de engagerar sig av kärlek till rasen, nationen, folket, den blonda kvinnan, de vita barnen, traditioner som de uppfattar vara hotade.

Mattias Gardell
är Nathan Söderblomprofessor i jämförande religionsvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet Utifrån en läsning av samtida fascistisk skönlitteratur och intervjuer med radikalnationalistiska aktivister tar Mattias båda påståenden på allvar och diskuterar hur hat och kärlek kan samexistera och förstärka varandra.

Onsdag 27 februari kl 18.30
ABF Örebro, Fredsgatan 18

Fri entré! Varmt välkomna!

Föreläsningen är en del av MR@ABF och genomförs i samarbete med RFSL Örebro och Örebro Rättighetscenter.

Affisch för utskrift: MattiasGardell