Feminism eller rasism? Debatten om hedersrelaterat våld

Feminism eller rasism? Debatten om hedersrelaterat våld

Feminism eller rasism? Panelsamtal med Mona Sahlin!

Deltagare är före detta socialdemokratiske partiledaren Mona Sahlin och filosofie doktor i sociologi, Minoo Alinia.  Mona Sahlin var integrationsminister vid tiden för det uppmärksammade mordet på Fadime Sahindal 2002. Minoo Alinia har under flera år drivit forskningsprojekt om våld mot kvinnor i hederns namn, samt följt och skrivit om mediedebatten gällande hedersrelaterat våld. 

Hör forskare och politiker samtala kring hur debatten om hedersrelaterat våld har förts i media och hur den format samhällets bild av fenomenet. Utgör debatten om hedersrelaterat våld ett uttryck för feminism och kampen för jämställdhet eller ett uttryck för rasism och ett ”andragörande” av människor från vissa kulturer, religioner och av viss etnisk bakgrund. Vilka konsekvenser har de två sidorna i debatten fått för de utsatta?

Panelsamtalet sker i anslutning till utställningen Hedersrelaterat våld – en fråga för dom andra som visas på Örebro Läns Museum mellan den 20 oktober och den 2 december. Utställningen är en del av det projekt som Örebro Rättighetscenter och Örebro Läns Museum driver i samarbete med ABF Örebro för att nyansera och problematisera kring begreppet hedersrelaterat våld

Onsdag 14 november kl. 18.30 – 20.00, Örebro Läns Museum

Medarrangörer: Örebro Rättighetscenter & Örebro Läns Museum

Sprid gärna: Affisch Panelsamtal hedersvåld