EXPO: Främlingsfientlighet & Positiv antirasism

EXPO: Främlingsfientlighet & Positiv antirasism

Välkommen till en föreläsning om dagens organiserade intolerans i Sverige!

Vilka är aktörerna och vilka budskap för de fram? Är det så att högerextremismen är på frammarsch och vad innebär det i så fall för framtiden? Stiftelsen Expo berättar om lyckade antirasistiska strategier och arbete som finns runt om i Europa för att motverka att rasism och främlingsfientlighet får fäste – och vilken roll vi alla kan spela.

Om EXPO: ”Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Expos syfte är att möta människor och tala om intoleransens konsekvenser. Genom vår utbildningsverksamhet och våra olika publikationer (från tidskrift via webb till böcker) väcker vi intresse och engagemang i breda kretsar. Intolerans är ett samhällsproblem eftersom det skapar misstro mellan människor och förhindrar samexistens. Tillsammans kan vi istället ta ansvar för att skapa ett samhälle som präglas av tolerans och respekt för de mänskliga rättigheterna. Politiska konflikter ska granskas, analyseras och diskuteras. Det är bra att inte alla tycker lika. Men de intoleranta grupperna reproducerar fördomar och fördomar är inte fakta. Det är ansvarslöst att sprida dem. Vi tror på och arbetar för en god och anständig debatton.”

 

Fredag 21 mars kl. 13.00, Örebro Länsmuseum

Fri entré – Varmt välkommen!

Arrangörer:

ABF Örebro län, Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro & Örebro Läns museum.