En familjs flykt från Ingermanland

En familjs flykt från Ingermanland

Föreläsning med Pentti Supponen

Ingermanland är ett är ett historiskt landskap beläget söder om Finska viken. Mellan åren 1570 och 1675 förekom det en förhållandevis omfattande invandring av finnar till Ingermanland. Invandringen var som livligast efter freden i Stolbova 1617 då Sverige fick kontrollen över Ingermanland för en längre period. Dessa kom med tiden att bli ingermanlandsfinnar. Mot slutet av andra världskriget flydde många ingermanländare till Finland, då befolkningen skulle deporteras till bland annat Kazakstan och Uralområdet. Efter Sovjetunionens fall 1991 tilläts kvarlevande ingermanländare med finsk bakgrund att emigrera till Finland.

Onsdag 15 april kl 18.30
ABF, Drottninggatan 38, Örebro

Fri entré – Varmt välkommen!
Fika serveras, till en kostnad av 10 kr
Ett samarrangemang mellan föreningen Örebro-Novgorod och ABF