Diskrimineringslagens skydd för HBTQI-personer

Diskrimineringslagens skydd för HBTQI-personer

Svensk lagstiftning har gått från att bedöma HBTQI-personer som kriminella till att utlova ett särskilt skydd mot diskriminering. Men särskiljande lagstiftning och problematiska normer lever kvar ändå och detta leder till orättvis behandling än idag.

Hur skyddar lagen HBTQI-personer? Vad är diskriminering och hur hänger det ihop med normer? Vilka rättigheter har du som utsätts? Julia Leanderson, verksamhetsutvecklare vid Örebro Rättighetscenter, redogör för diskrimineringslagens skydd och reder ut begreppen. Passet varvas med diskussion där du som åhörare får lufta dina tankar.

Onsdag 5 december kl 16.00
Karlskoga Bibliotek

Fri entré! Varmt välkomna!

Affisch för utskrift: JuliaLeandersonKarlskoga