Den färgblinda jämställdheten

Den färgblinda jämställdheten

Victoria Kawesa, doktorand i genusvetenskap, Linköpings universitet, föreläser om hur rasifiering och könsförtryck samverkar för att positionera kvinnor olika i makthierarkierna. Du får lyssna och diskutera kring varför det är viktigt att synliggöra att jämställdheten inte är färgblind och om hur romska, muslimska och svarta kvinnor har likartade utmaningar vad gäller det intersektionella våldet i form av trakasserier och kränkande behandling.

 

Onsdag 23 april kl. 18.30

Örebro Länsmuseum

Fri entré – Varmt välkommen!

Medarrangörer: Örebro rättighetscenter, RFSL Örebro, Örebro länsmuseum

Stort tack för att du hjälper oss sprida Affischen!