Deafhood – Vägen till Mångfald

Deafhood – Vägen till Mångfald

 Möt Patrik Nordell från Wesign!

Patrik berättar om Deafhood, socialkonstruktionen som avgör hur samhället ser på döva och hörselskadade, och inte minst hur döva och hörselskadade ser på sig själva. Begreppet Deafhood vill synliggöra döva och hörselskadades positiva värde för mänskligheten, för hela vårt samhälle, inte minst för hörande!

I likhet med genusperspektivet handlar Deafhood inte om biologiska mätningar eller gener utan om identitetsfrågor, om dövhet som kulturell identitet! Det handlar om jämlikhet, politik-

 och vägen till mångfald.

Tolkas

www.abfwesign.se 

www.visukalen.se

Onsdag 16 maj kl. 19.00, Örebro Läns museum

FRI ENTRÉ – VARMT VÄLKOMMEN!