De förljugnas historia

De förljugnas historia

Nadja har sedan sin egen så kallade outing lagt ned mycket tid till att söka transpersoners historia.

Allt börjar redan på vikingatiden där man begravts med det motsatta könets olika attribut, via Drottning Kristina och Lasse-Maja till dagens transpersoner.  Det Najda funnit är att transpersoner alltid har förlöjligats och diskriminerats på olika sätt.

Har saker förändrat eller var är vi idag?

Har transpersoner äntligen fått sin plats i historien? 

Lördag 5 oktober klockan 14.00

Ideellt utvecklingscentrum, Storgatan 24 Örebro

 Fri entré – Varmt välkommen!

Medarrangörer är Örhänget – Föreningen för transpersoner