Barns uppväxtvillkor i ekonomiskt utsatta familjer

Barns uppväxtvillkor i ekonomiskt utsatta familjer

Barns uppväxtvillkor handlar om vilka förutsättningar vuxna har.

Barnen bär fattigdomens bördor, orättvisorna drabbar barnen extra hårt.

Vi lever i ett välfärdsland – då kan ju inte fattigdom finnas – eller? 

Sanningen är att 242 000 barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet. Det är lika många barn som alla innevånare i Borlänge, Nyköping och Örebro.

Helena Frisk, Förbundsordförande i Verdandi kommer att prata om vad ekonomisk utsatthet kan innebära och framförallt om vad som kan göras, så att barns bästa sätts främst. Politiska beslut behövs inom skolans område, barns fritid och inom den ekonomiska politiken!

Onsdag 13 november kl. 18.00–20.00

Hjalmar Bergmansalen, Stadsbiblioteket Örebro

Fri entré – Varmt välkommen!

Arrangör: Verdandi Örebro