Att reflektera om livet och döden – Undviker vi att prata om det oundvikliga, livets slut?

Att reflektera om livet och döden – Undviker vi att prata om det oundvikliga, livets slut?

Riitta Varelius, geriatriker, och Anders Nydahl, IVA-läkare, som nu arbetar på Vitsippan vid USÖ, pratar om livet, åldrandet och döden samt om sina erfarenheter. Genom detta samtal kan vi prata om livets slut.

Hur kan man skapa en god vård och omsorg med ett bra anhörigstöd när livet går mot sitt slut?

Torsdag 30 augusti kl 17.00-19.00
ABF Örebro, Fredsgatan 18

Fri entré! Varmt välkomna!

Arrangeras i samarbete med PRO Örebro län.

Affisch för utskrift: UndvikerViDetOundvikliga