Att fotografera kön

Att fotografera kön

Tomas Gunnarsson, mer känd som Genusfotografen, bloggar och föreläser om genustänk i bilder och normkritisk bildanalys. Utifrån exempel ur media, reklam och konst berättar han om hur bilder kan cementera snäva könsroller och konservera föråldrade maktstrukturer – eller förändra, spränga, skapa nytt, större handlingsutrymme för både kvinnor och män, flickor och pojkar, och alla som identifierar sig mittemellan eller ingetdera.

Enligt Tomas är alla som tar bilder genusfotografer. Det är svårt att inte fånga genus på bild. Men det är också nästintill omöjligt att inte skapa genus i bilder. Föreläsningen handlar om detta, om Tomas tidiga karriär som fotojournalist på grabbiga teknik- och nöjesmagasin och om en drös ögonöppnande skräckexempel och frigörande förebilder ur media, reklam och konsten.

Onsdag 12 november kl. 18.30-20.30, Örebro läns museum

Fri entré – Varmt välkommen!

Föreläsningen är ett samarbete mellan ABF Örebro län, Örebro Rättighetscenter, RFSL Örebro & Örebro Länsmuseum kallat ”Mänskliga rättigheter @ÖLM”. Håll utkik efter fler spännande programpunkter under hösten!