Agenda 2030

Agenda 2030

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Men vad är Agenda 2030 egentligen och vad hände med milleniemålen? Hur vill FN förändra världen?

S-föreningen Decamerone, FN-föreningen Örebro-Kumla och ABF Örebro bjuder in till föreläsning om Agenda 2030 och FNs arbete för en bättre värld.

Torsdag 16 november kl 18.00ABF Örebro, Fredsgatan 18
Fri entré! Varmt välkomna!

Affisch för utskrift: Agenda2030