AD(HD) och en misshandlad uppväxt

AD(HD) och en misshandlad uppväxt

Hur är det att växa upp som ett dyslexiskt maskrosbarn?

Möt Gert Andersson som fick diagnosen ADHD i vuxen ålder och som jobbat bl a på (H)järnkoll i Örebro Län.
Under Gerts föreläsning får publiken pendla mellan sorg, pinsamheter och humor på ett ovanligt sätt. Gert berättar om sin tuffa uppväxt, fylld av fysisk och psykisk misshandel av sina biologiska föräldrar. Han var ett livligt och idérikt barn, som hade det svårt att koncentrera sig i skolan. Dyslexi och dyskalkyli gjorde även att han fick problem i yrkeslivet. Diagnosen ADHD fick han först i vuxen ålder.

Gert blev ett Maskrosbarn, som överlevde tack vare sin mormor. Barn som blir fysiskt och psykiskt misshandlade av sina föräldrar under sin uppväxt, kommer med stor sannolikt att hamna i ett livshotande tillstånd med ett medvetet eller omedvetet självskadebeteende, som kan leda till svår psykisk ohälsa, självmordstankar och i värsta fall även självmord! Gerts sätt att handskas med sin ångest och katastroftankar, är att på somrarna åka långa turer på sin Harley Davidson (HD).

Torsdag den 22 november kl 18.30
ABF Örebro, Fredsgatan 18

Fri entré! Varmt välkomna!

Affisch för utskrift: GertAnderssonADHD