12:12 Lunchföreläsning: Tjejjouren informerar!

12:12 Lunchföreläsning: Tjejjouren informerar!

Välkommen till ett luncharrangemang på 18 minuter blankt!

Vegetarisk sopplunch från miljövårdscentrum 40:-

Var? Ideellt utvecklingscentrum, Storgatan 24, Örebro

När? Kl. 12.12, Torsdag 7 mars

Vad är Örebro Tjejjour?
Örebro tjejjour är en partipolitisk och religiöst obunden feministisk förening. Vårt huvudsyfte är att skapa en fristad för tjejer som är, eller har varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexualiserat våld i olika former. Vi vill också stötta de tjejer som känner sig ensamma eller de som har behov av att prata med någon. Alla tjejer är välkomna till oss och inga problem är för små.

Vad gör Örebro Tjejjour?
Vi har en jourkväll (måndagar 18-21) då alla tjejer är välkomna att ringa, chatta eller maila med oss. Vi har även grupp som möter ungdomsgrupper och diskuterar jämställdhet och könsroller genom värderingsövningar.

Vilka arbetar i tjejjouren?

Medlemmarna är tjejer mellan 20-30 år som arbetar aktivt inom jouren. Alla har deltagit i en studiecirkel för att kunna bemöta de tjejer som kontaktar oss på bästa sätt. Studiecirkeln omfattar utbildning inom tjejjours arbete, mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor, feminism och lagar och rättigheter. Vi i jouren fungerar inte som psykologer utan snarare som medmänniskor då vi lyssnar och stöttar tjejer på deras egna villkor.

http://orebro.tjejjouren.se/