Aktuellt från tankarnas trädgård
Kommande föreläsningar
  • Socialdemokratin från Palm till Löfven

   onsdag 14 september - 18:30
   Henry Pettersson föreläser om arbetarrörelsens historia och parallellt om Sveriges sociala och ekonomiska utveckling från 1800-talet till idag. Särskilt uppmärksammas folkhemmets och den svenska modellens uppkomst på trettiotalet som en reaktion på det tomma tjugotalet då socialdemokratiska minoritetsregeringar misslyckades med att genomföra sociala reformer. Vidare diskuteras den mer sentida socialdemokratins svårigheter i en mer globaliserad…... Läs mer

  • Mattias Gardell – Nationalism, högerextremism och rasism. Har demokratin och vänstern något svar?

   onsdag 05 oktober - 18:30
   Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet, forskar i spänningsfältet mellan religion, politik och rasism. Gardell var även sakkunnig i Breivikrättegången i Norge. Boken ”Raskrigaren”, handlar om den rasistiska seriemördaren Peter Mangs som med egna ord bedrev ett ”terrorkrig mot mångkulturen” genom att mörda och försöka mörda bestämda kategorier Malmöbor han inte ansåg hade rätt att leva…... Läs mer

  • Kitimbwa Sabuni – Rasism som en fråga om mänskliga rättigheter

   onsdag 16 november - 18:30
   Kitimbwa Sabuni ifrån Afrosvenskarnas riksförbund använder ett rättighetsbaserat angreppssätt i sin analys av svensk rasism i kontrast till förståelsen av rasism som något som rör attityder och värderingar. Jämfört med andra Västländer är skillnaderna i materiella livsvillkor mellan vita och ickevita stora och snabbt växande i Sverige. Vilka krav ställer en sådan analys på svensk…... Läs mer

Dela Tweet about this on TwitterShare on Facebook